Godkjent BHT

Bedriftshelsetjeneste

Vi tilbyr et bredt utvalg av tjenester innenfor HMS

 • Systematisk HMS-arbeid
 • Håndtering av pålegg fra Arbeidstilsynet
 • Risikokartlegging
 • Yrkeshygiene
 • Arbeidshelseovervåking (arbeidshelseundersøkelser)
 • Vaksinering
 • Ergonomivurdering og arbeidsplassvurdering
 • Tekniske hjelpemidler på arbeidsplassen
 • Sykefraværsoppfølging
 • Deltakelse i dialogmøter
 • Psykososial oppfølging og veiledning
 • Kartlegging av restarbeidsevne (funksjonsvurdering)
 • Arbeidsmiljøutvalg – deltakelse i AMU
 • AKAN-arbeid. Rus- spill- og sosiale media-avhengighet
 • Krisehåndtering og kriseplan
 • Bistand ved ulykker og alvorlige hendelser
 • HR-bistand
 • Arbeidsmiljøundersøkelser (AMUS)
 • Teamcoaching og individcoaching
 • Konflikthåndtering og megling
 • Stressmestring
 • Rådgivning og prosessdrivere ved endring eller omstilling
 • Rådgivning psykososiale og organisatoriske forhold
 • Rådgivning for ISO-sertifisering
 • Radgivning for godkjenning som Miljøfyrtårn bedrift
 • Kurs: Felles og internkurs, se vår kursside

Hvordan kan vi hjelpe deg?

Ta kontakt for en uforpliktende prat om hvilke produkter og tjenester som passer for deg og din bedrift.

Kontakt oss