Godkjent BHT

HMS-opplæring for ledere

Dette kurset er definert som lovpålagt "HMS-opplæring for daglig leder ". I tillegg vil mellomledere med personalansvar ha god nytte av kurset da de også er lovpålagt kompetanse om HMS. 

Dette er noe av det vi går gjennom på kurset:

Lovverket og rollene i HMS arbeidet
Systematisk HMS-arbeid
Fysiske arbeidsmiljøfaktorer og yrkeshygiene
Sykefravær og sykefraværsoppfølging
Rus og avhengighet ( AKAN)
Ergonomi på arbeidsplassen
Bedriftshelsetjeneste
Psykososialt arbeidsmiljø

 

 

 

Pris kr. 3.900,- /medlem

Kr. 7 000,- for 2 fra samme bedrift

Vi starter med enkel lunsj- servering av kaffe/te og frukt

Forbehold om minimum 4 deltakere for å gjennomføre kurs

Planlagte kurs

12 oktober

Hønefoss

Kl. 12:00 - 16:00
20 oktober

Kongsberg

Kl. 12:00 - 16:00

Dette kurset settes opp etter behov. Ta kontakt med oss for å avtale nærmere.

Pris kr. 3.900,- /medlem

Kr. 7 000,- for 2 fra samme bedrift

Vi starter med enkel lunsj- servering av kaffe/te og frukt

Forbehold om minimum 4 deltakere for å gjennomføre kurs

Ta kontakt

Harry Strand

Ansvarlig Yrkeshygieniker/ Verneingeniør og HMS Rådgiver, Saga BHT
920 10 162

Ingvill Hornkjøl

Yrkeshygieniker/HMS rådgiver, Saga BHT
916 72 925 91 67 29 25