Godkjent BHT

HMS-opplæring for ledere

Dette kurset er definert som lovpålagt "HMS-opplæring for ledere".

Vi går igjennom aktuelle HMS-saker, gir rolleavklaringer og definerer ansvaret til leder, ansatt, verneombud og andre aktører i HMS-arbeidet. Kurset er praktisk rettet, og benytter deltakernes egne erfaringer som en del av kurset.

Pris kr. 3.900,- /medlem

Kr. 7 000,- for 2 fra samme bedrift

  • Minimum fem påmeldte for gjennomføring
  • Lett servering, samt kaffe og te serveres underveis
  • Bedriftsinterntkurs, ta kontakt for tilbud.

Planlagte kurs

Dette kurset settes opp etter behov. Ta kontakt med oss for å avtale nærmere.

Pris kr. 3.900,- /medlem

Kr. 7 000,- for 2 fra samme bedrift

  • Minimum fem påmeldte for gjennomføring
  • Lett servering, samt kaffe og te serveres underveis
  • Bedriftsinterntkurs, ta kontakt for tilbud.

Ta kontakt

Harry Strand

Verneingeniør / yrkeshygieniker, Saga BHT
920 10 162