Godkjent BHT

Lederkurs

Lederkurs for mellomledere og daglige ledere

Med fokus på å tydeliggjøre rollen som leder, og evnen til å motivere medarbeiderne.

Gjennom et godt samspill og klare roller blir det lettere for begge parter.

  • Hva kjennetegner en god leder?
  • Adferd og påvirking
  • Hvordan lede en kunnskapsbedrift?
  • Rolleavklaring

Kursholder: Marit Hollerud

Pris kr. 2.500,- pr deltager

To fra samme bedrift kr. 4 000,-

 

  • Minimun fem påmeldte for gjennomføring
  • Kurset starter med en enkel lunch.
  • Alternativt internkurs i bedrift (ca. 4 timer): Ta kontakt og be om tilbud

Planlagte kurs

Dette kurset settes opp etter behov. Ta kontakt med oss for å avtale nærmere.

Pris kr. 2.500,- pr deltager

To fra samme bedrift kr. 4 000,-

 

  • Minimun fem påmeldte for gjennomføring
  • Kurset starter med en enkel lunch.
  • Alternativt internkurs i bedrift (ca. 4 timer): Ta kontakt og be om tilbud