Godkjent BHT

Ingunn Fossaas

Ingunn Fossaas er psykiatrisk sykepleier med master i psykisk helsearbeid. Hun kan bistå ved tyngre sykeoppfølging, gruppeterapi og krisehåndtering. 

Ingunn har lang erfaring i terapisamtaler, gruppepsykoterapi, mindfullness og angsteksponering. Hun har også jobbet med rusavhengighet. 

 

Ta kontakt

Ingunn Fossaas

Bedriftssykepleier/Psykiatrisk sykepleier, Saga BHT
938 47 890 40 00 22 07