Godkjent BHT

Harry Strand

Harry Strand er verneingeniør og yrkeshygeniker. Harry er utdannet sivilingeniør innen kjemi med tilleggsutdanning innen økonomi. Han har kompetanse innen eksponeringer på arbeidsplassen, yrkeshygeniske kartlegginger og HMS-undervisning. Harry har arbeidet innen BHT i 25 år med risikokartlegginger. Han har spesiellkompetanse på inneklima og ventilasjon.

Ta kontakt

Harry Strand

Ansvarlig Yrkeshygieniker/ Verneingeniør og HMS Rådgiver, Saga BHT
920 10 162