Godkjent BHT

Audhild Askerud

Audhild Askerud er sykepleier med videreutdanning i Livsstyrketrening og kognitiv terapi. Hun er også videreutdannet innen behandling av sjokk og traumer

Ta kontakt

Audhild Askerud

Bedriftssykepleier, Saga BHT
410 47 270 40 00 22 07