Nyttig viten

Sant om førstehjelp:

Hjertestarter er et fantastisk hjelpemiddel som redder mange mennesker hvert år.  Men vær oppmerksom på følgende:

Hvis det IKKE er bevegelse i hjertet så hjelper det IKKE å "sjokke" Da får du beskjed om å utføre hjerte/lungeredning (HLR) først.

Dette betyr at det er utrolig viktig å kunne førstehjelp når du står der med et menneske uten puls og pust.

Sag BHT tilbyr førstehjelpskurs med god tid til praktisk øving på gode dukker.  Ta kontakt for internkurs eller kurs sammen med andre

 

Fritak for arbeidsgiverperioden for kronisk syke og gravide:

Ta gjerne kontakt for å få mer informasjon om hvordan fritaket fungerer og hva den ansatte /arbeidsgiver og lege må gjøre for at den ansatte skal få denne bekreftelsen fra Nav.

Utgangspunktet for denne ordningen er å forsøke å tilrettelegge slik at arbeidstaker kan stå lenger i stilling før arbeidsuførhet.  Arbeidsgiver slipper å betale egenmeldinger og sykepengedager innenfor arbeidsgiverperioden, noe som kan gjøre det lettere å ansette personer med redusert arbeidsevne.

For gravide gjelder samme ordning innenfor svangerskapet.  Betingelsen er at det skal være krysset av for "svangerskapsrelatert" sykdom i sykemelding fra lege.

Det må søkes på NAVs skjema NAV 08-20.12. Skjemaet finner du på www.Nav.no

 

BHT - tilskudd

IA-virksomheter kan helt eller delvis få refundert utgiftene til bruk av godkjent bedriftshelsetjeneste (BHT) fra NAV.

BHT - tilskudd kan gis for

  • arbeid med å utrede og foreslå tiltrettelegging for at sykmeldte arbeidstakere skal komme tilbake i arbeid
  • arbeid for å hindre at arbeidstakere faller ut av arbeid
  • utredning av behov for å tilrettelegge arbeidsplassen for å få personer med redusert arbeidsevne inn i arbeid.
  • Bedriftshelsetjenestens deltakelse på dialogmøte 1 som skal være avhold senest innen  7 ukers sykefravær (maks 2 timer)

Det kan utbetales honorar ved behov for tiltak av fysisk, ergonomisk, organisatorisk eller psykososial art. Bedriftshelsetjenesten skal i samarbeid med arbeidsgiver og arbeidstaker gi vurderinger av behov for og muligheter til relevante tiltak.

Du kan lese mer om denne ordningen her

Copyright © 2015. All Rights Reserved.