Kursdetaljer (kurssted osv. informeres om ved påmelding)

 

Gratis frokostmøter:  

Hønefoss:      dato ikke satt  kl 09.00 til 11.00          Julefrokost - tema ikke satt ennå

Lierskogen:   dato ikke satt  kl 09.00 til 11.00          Julefrokost - tema ikke satt ennå

Hønefoss:      dato ikke satt  kl 09.00 til 11.00          Julefrokost - tema ikke satt ennå

Lierskogen:   dato ikke satt   kl 09.00 til 11.00        Julefrokost - tema ikke satt ennå

Enkel frokostservering, gratis deltakelse. Min. 5 påmeldte, Max antall deltakere, først påmeldte gjelder.

 

Verneombudskurs 3 dager m hjemmeoppgaver (pålagt jfr AML) 

Kursholder:  Harry Strand

Hønefoss:      5. - 6. og 13. februar. fra kl 09.00 - 16.00.       Hjemmeoppgaver

Asker:            4. - 5. og 12. september fra kl 09.00 - 16.00.   Hjemmeoppgaver

Nesbyen:        20. -21. september fra kl 09.00 - 16.00.          2 dagers kurs med hjemmeoppgaver

Enkel lunch og frukt kaffe/te underveis. 

Kr 9.900 pr deltaker. Ved 2 fra samme bedrift totalt kr 17.000,-. Min. 5 påmeldte

Be om tilbud på internkurs ved behov.

Kan kombineres med DL-kurs der DL om ønskelig kun blir med dag 1

 

HMS-kurs for ledere pålagt jfr AML

Kursholder: Harry Strand

Lovpålagt kurs for daglig ledere og andre ledere

Hønefoss:     21. november      fra kl 15.30 til ca 19.00

Sandvika:     17. oktober          fra  kl 15.30 til ca 19.00

Frukt, kaffe/te underveis.  Kr 3.900,- pr deltaker. Min. 5 påmeldte

Internkurs bedrift (ca 3,5 time på dagtid):  kr 9.900,-

 

Praktisk HMS-kurs (heldagskurs)

Kursholder: Harry Strand

(gir også dokumentasjon på gjennomført lovpålagt HMS-kurs for d.l.)

Bergen:       Dato ikke satt  fra kl 9.00 til 15.00

Oslo:           26. september  fra kl 9.00 til 15.00

 Enkel lunch og frukt kaffe/te underveis.  Kr 6.000,-. Min. 5 påmeldte

 

Stressmestringskurs

Kursholder:  Ingunn Fossaas

Hønefoss:    14. november   fra kl 12.00 - 15.30

Enkel lunch, kaffe/te.  Kr 3.900,- pr person. 

Internkurs dagtid kr 6.000,- /kveldstid kr 7.000,-

 

Førstehjelpskurs med hjertestarter

Hønefoss:   18. oktober       fra kl 16.00 til ca kl 19.00

Bergen:      19, september   fra kl 16.00 til ca kl 19.00

Lierskogen: 24. oktober       fra kl 16.00 til ca kl 19.00

Oslo:           22. november    fra kl 16.00 til ca kl 19.00 

Frukt, kaffe/te underveis.  Kr 1.450,- pr deltaker.  Min 5 påmeldte

Internkurs i bedrift (ca 3,5 time):  Dagtid kr 6.000,- og kveldstid kr 7.000,- 

 

Lederkurs i HR for mellomledere og daglig ledere

Kursholder: Marit Hollerud

Lierskogen:  dato ikke satt   fra kl 16.00 til 20.00

Bergen:        dato ikke satt    fra kl 16.00 til  20.00

Frukt, kaffe/te underveis.  Kr 3.900,- pr deltaker. Min 5 påmeldte

Internkurs i bedrift (ca 4 timer):  Dagtid kr 6.000,- og kveldstid kr 7.000,-

 

 

 

Copyright © 2015. All Rights Reserved.